Voldoende goede leerkrachten voor de Haagse basisscholen

Klassewerk is een project van alle Haagse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Den Haag. Het heeft als doel het dreigende tekort aan leerkrachten op Haagse basisscholen tegen te gaan. Dit zijn de doelen:

1

Meer mensen interesseren voor werken op Haagse basisscholen

Werken in het onderwijs verdient een beter imago. Daarvoor wil Klassewerk zich inspannen, want een beter imago helpt om nieuwe (groepen) mensen te interesseren voor werken in het Haagse primair onderwijs.

2

Meer mensen zo goed mogelijk laten opleiden

Klassewerk zet zich ervoor in dat lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo’s) zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk. Daarom is overleg met de pabo’s in Den Haag en Leiden een van de prioriteiten.

3

Mensen zo lang mogelijk met plezier in dienst houden

Klassewerk voert elf deelprojecten uit. Elk deelproject heeft een eigen plan met eigen doelstellingen en planning. Per deelproject zal er een projectleider actief zijn.

4

Ontwerpen

Hoe vinden we op andere, creatieve manieren nieuwe mensen voor het basisonderwijs? Daarvoor is Klassewerk het project ‘Parels vissen’ gestart.

NIEUWS

MEER WETEN OVER KLASSEWERK?

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Klassewerk?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.