Wethouder Saskia Bruines geeft startsein

9 oktober 2017

Wethouder Saskia Bruines (onderwijs, Den Haag) heeft maandag 9 oktober in de Liduina basisschool het startsein gegeven voor het project Klassewerk Den Haag. Dit heeft als motto: voldoende goede leerkrachten voor de Haagse basisscholen.

 

 

Als er niets gebeurt, zijn er namelijk 440 leerkrachten tekort in 2020. Dit jaar (2017) zijn dat er 40, oftewel 1 procent van het totale aantal leerkrachten in Den Haag. De schoolbesturen van de basisscholen hebben daarom de handen ineen geslagen en het initiatief genomen voor Klassewerk. De gemeente Den Haag geeft hiervoor subsidie.


Bestuurders zetten er samen de schouders onder

‘Werken in het onderwijs is prachtig, laten we dat uitdragen! En Den Haag is een mooie stad, met veel diversiteit in het onderwijs als het gaat om identiteit en onderwijskundige concepten. Wat je ook zoekt in het onderwijs, in Den Haag kun je het vinden. Laten we er daarom met elkaar de schouders onder zetten, en meer mensen enthousiast maken voor de opleiding tot leerkracht en een baan op een school in Den Haag.’ Dat zei bestuurder Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs tijdens de kick-off. De urgentie blijkt volgens Van Vliet uit het feit dat onlangs voor het eerst klassen naar huis zijn gestuurd omdat er geen vervangers meer beschikbaar zijn in de vervangingspool.


Ideeën verzamelen

De startbijeenkomst van Klassewerk werd bijgewoond door bestuurders, directeuren, leerkrachten en leerlingen van basisscholen, en ook door relaties uit het primair onderwijs, onder andere een aantal pabo’s en het ministerie van Onderwijs.

Projectleider John Swildens droeg de middag op aan juf Hooijdonk, de eerste leerkracht op de basisschool die hem echt zag en kende. Hij beloofde zich ervoor in te spannen om het talent op te halen dat de Haagse basisscholen nu nog missen, en hij riep alle aanwezigen op om hem daarbij te helpen. Tijdens de kick-off gebeurde dat onder andere doordat leerlingen uit groep 8 van de Liduina basisschool ideeën vroegen aan aanwezigen voor het oplossen van het tekort aan leerkrachten. Daarvan wordt een filmpje gemaakt voor deze website.

‘Werk ook samen met het bedrijfsleven’
Het officiële startsein werd gegeven door wethouder Saskia Bruines, samen met John Swildens (foto). Zij drukten op een startknop waardoor de website van Klassewerk live ging. De wethouder was blij met de samenwerking van alle betrokken partijen. Ze stelde: ‘Het is een enorme opgave om het tij te keren; ik zie het als een van de grootste uitdagingen voor de stad. We willen niet alleen méér docenten, maar ook snél meer docenten. Want de stad groeit: ondanks de vergrijzing komen er meer kinderen. Ik ben dan ook blij met dit initiatief van de schoolbesturen en ondersteun het van harte.’
Ze drong aan op goede samenwerking met het bedrijfsleven, dat graag wil helpen bij het formuleren van de vaardigheden waarover toekomstige medewerkers idealiter beschikken.

Borrel
Tot slot konden de gasten met elkaar kennismaken en bijpraten onder het genot van een drankje en hapje, waarvoor leerlingen van Esloo praktijkonderwijs zorgden. Deze leerlingen, maar ook de groep 8-leerlingen van de Liduina basisschool die John Swildens assisteerden met interviews en hand- en spandiensten, kregen een warm applaus.


Elf deelprojecten
Klassewerk gaat elf deelprojecten uitvoeren. Elk deelproject heeft een eigen plan met eigen doelstellingen en planning. Per deelproject zal er een projectleider actief zijn. Inmiddels worden diverse projecten voorbereid door de projectleider. Dit zijn onder andere recente activiteiten:

 

  • De projectleider voert gesprekken met nieuwe partijen die kunnen helpen de vervangingspool te vullen, zoals een gespecialiseerd HR-bureau. Deze pool moet ervoor zorgen dat leerkrachten die tijdelijk uitvallen door ziekte, zwangerschap et cetera direct vervangen kunnen worden.
  • Een eerste overleg met een aantal decanen van havo/vwo-scholen is gepland. Zij bespreken met de projectleider de leerlingen uit havo/4 en vwo/5 een beter beeld kunnen krijgen van het werken in het onderwijs.
  • Er vinden verkenningen plaats naar mogelijkheden om vanuit zogeheten ‘krimpregio’s’ – zoals Zeeland en Limburg – in Nederland leerkrachten naar Den Haag te halen.
  • Om de pabo-opleiding aantrekkelijker te maken gaat de projectleider in gesprek met de pabo’s in de regio.

 

Projectleider
Het project wordt geleid door John Swildens, oud-rector van het Edith Stein College, en nu adviseur van scholen en besturen. Swildens kent de Haagse onderwijssetting goed, ook als lid van de regiegroep van De Rode Loper, het platform van scholen in het voortgezet onderwijs dat ook het lerarentekort bestrijdt.
Projectleider John Swildens over de doelen: ‘Niet alleen omdat het zo hard nodig is, maar ook omdat het zo geweldig leuk is: werken in het basisonderwijs. Zo’n leuke baan gun je iedereen.‘

 

De kick-off in de media
* AD Haagsche Courant
* Den Haag Centraal
*
Omroep West

 

 

 

Terug naar alle nieuws items

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Klassewerk?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.