Subsidie voor herintreders

7 november 2017

Schoolbesturen in het primair onderwijs (bao, sbao, so) kunnen sinds 1 november 2017 een tegemoetkoming van €2.500,- in de kosten aan te vragen voor begeleiding en ondersteuning van een herintreder die zij voor minimaal 6 maanden in dienst nemen.  Dit kan zowel een tijdelijk als een vast dienstverband zijn. Het budget biedt ruimte voor 500 herintreders.

  • De aanvraagtermijn loopt van 1 november 2017 – 31 december 2018. Op de website van de uitvoeringsorganisatie DUS-I staat meer informatie over de regeling. De administratieve last van de aanvraag is tot een minimum beperkt.
  • Een herintreder is een persoon met onderwijsbevoegdheid voor het po die na een tijdje van afwezigheid (minimaal 12 maanden) in het onderwijs terugkeert als leraar po. Het kan iemand zijn die nu een baan buiten het onderwijs heeft, vrijwillig heeft gekozen voor een werkonderbreking, met pensioen is gegaan of in een uitkeringssituatie zit.  Ook kan subsidie worden aangevraagd voor personen die na het afstuderen als leerkracht basisonderwijs niet direct ( binnen 12 maanden)  zijn begonnen als leraar in het po, maar nu alsnog als leraar aan de slag willen.
  • Het is mogelijk om de tegemoetkoming met terugwerkende kracht aan te vragen voor herintreders die vanaf 1 augustus 2017 in dienst zijn getreden.
  • In overleg tussen het bestuur en herintreder wordt bepaald aan welke activiteiten de tegemoetkoming wordt besteed.Deze subsidieregeling is een uitwerking van de maatregel in de Kamerbrief Lerarentekort in po (juni 2017).Meer informatie is hier te vinden.
Terug naar alle nieuws items

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Klassewerk?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.