Eén jaar Klassewerk: bemoedigende resultaten

24 augustus 2018

Terugkijkend op ons eerste projectjaar (2017-2018) kunnen we met enige tevredenheid stellen dat veel doelstellingen zijn behaald. Onder andere starten er deze maand 40 zijinstromers op Haagse basisscholen.

 

Het was tot op zekere hoogte een gok: waar zetten we op in en wat kunnen we aan resultaten verwachten?
Onder de successen valt vooral op dat het aantal zijinstromers fors is toegenomen. Als het goed is, starten er deze maand (augustus 2018) zo’n 40 op basisscholen verspreid over Den Haag. Er is blijkbaar belangstelling voor werken in het primair onderwijs, veel meer dan we dachten.

Ook de forse toename van het aantal aanmeldingen voor de Haagse pabo’s is een mooie opsteker.

 

Evaluatierapport
Er is een uitgebreid evaluatierapport beschikbaar, op basis van een peiling onder Haagse basisschooldirecteuren in juni. Wie het wil ontvangen, kan het aanvragen via ons e-mailadres: info@klassewerkdenhaag.nl
Uit dat rapport komt helder naar voren waarop we de activiteiten het beste kunnen richten. Van sommige initiatieven is weinig resultaat te verwachten (stille reserve, krimpregio’s). Toch zullen we ook op die terreinen alert blijven en in actie komen als daar aanleiding toe is.

 

Nog een zorgpunt: uit een korte, snelle peiling onder de directeuren van Haagse basisscholen blijkt dat de bekendheid met Klassewerk en de doelstellingen nog aandacht behoeft: slechts 27 (van de ruim 150) schoolleiders vulden de ‘dertig seconden-enquête’ in.

En van die 27 gaf meer dan de helft aan niet direct aangesloten te zijn bij onze werkzaamheden (zie figuur 4 & 2).
Werk aan de winkel, dus.

 

 

Terug naar alle nieuws items

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Klassewerk?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.