Johannes Visser over ‘Teacher in the lead’

7 september 2018

De tiende Opening van het Haags Schooljaar vond op 6 september 2018 plaats in COMM aan de Zeestraat. Onderwijsprofessionals werden er bijgepraat door onderwijswethouder Saskia Bruines en geïnspireerd door gastspreker Johannes Visser van online nieuwsforum De Correspondent.

 

Het thema ‘Teacher in the lead’ werd meteen concreet gemaakt door presentator Kamran Ullah: hij liet de aanwezigen uitwisselen welke leraar hem of haar is bijgebleven. Vooral leraren met een karakteristieke persoonlijkheid, aparte hobby of een bijzondere manier van uitleggen kwamen bovendrijven.

 

HEA
Wethouder Saskia Bruines blikte kort terug op de totstandkoming van de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022 (HEA), ‘een verhaal met goede ideeën en ambities’.
De HEA bevat twee grote ambities voor het onderwijsbeleid: gelijke kansen voor kinderen en jongeren, en het terugdringen van het lerarentekort. Ook is voldoende en goed ‘doe-onderwijs’ (beroepsgericht onderwijs) een punt van zorg, vertelde Bruines. Samenwerking en onorthodox en creatief denken door alle betrokkenen zijn nodig om de ambities te realiseren. Bruines kondigde de lancering van de imagocampagne ‘Leraar in de zon’ aan later die dag, en de oprichting van een derde opleidingsschool voor leraren in het voortgezet onderwijs.

 

 

Maatwerk dankzij veel meetwerk
Gastspreker Johannes Visser, onderwijsjournalist bij De Correspondent en leraar Nederlands, ging daarna in op het thema ‘Teacher in the lead’. Met de nodige zelfrelativering stelde hij de drang naar meer meetbare prestaties en ontwikkelingen aan de kaak. Die worden mogelijk gemaakt door voortschrijdende technologische ontwikkelingen. Hij wist dat ook gepersonaliseerd leren – met maatwerk-opdrachten voor leerlingen – veel meetwerk met zich meebrengt. Zijn vraag: ‘Willen we eigenlijk wel alles weten over leerlingen? En is leesplezier niet belangrijker dan het wegwerken van een achterstand? En willen we zover gaan als in China, waar camera’s die de oogbewegingen van leerlingen interpreteren en concluderen of ze aan het werk zijn. En wat doen we als er een app op de markt komt om je zelfbeeld te trainen?’

 

Goed onderwijs beter dan effectief onderwijs
Visser legde daarna uit wat de bekende onderwijskundige Gert Biesta verstaat onder effectief en goed onderwijs. Effectief onderwijs kent vastgestelde doelen en ook een vastgestelde manier waarop je ernaartoe werkt. Het zorgt voor hogere slagingspercentages en een hogere plaats in rankings.
Goed onderwijs kent méér doelen dan goede cijfers halen, namelijk ook: goed functioneren in de maatschappij en je als persoon ontwikkelen. Het zorgt voor volwassenwording. Goed onderwijs brengt ook altijd risico met zich mee, maar wel ‘een prachtig risico’. Namelijk dat jonge mensen dingen niet willen, bijvoorbeeld: maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.

 

Literair kampeerweekend
Het was duidelijk dat Visser een voorstander is van goed onderwijs. Hij noemde drie voorbeelden van beste lessen uit zijn eigen schoolomgeving: een boekenclub met een literair kampeerweekend, een filmweek waarin leerlingen met grote toewijding tot in de nachtelijke uren een film monteerden, en lessen aan leerlingen in 4-vwo waarin hij de actuele aanslagen op Charlie Hebdo en Parijs besprak en waarin hij hun betrokkenheid merkte. Daarom is hij na een gap year weer teruggegaan naar het onderwijs.
Visser omschreef de rol van leraren: altijd leerlingen uitdagen, voortdurend in dialoog zijn, hen leren met zichzelf en met elkaar om te gaan.

 

Tot slot bedankte hij zijn eigen beste leraren met naam en toenaam, bijvoorbeeld omdat ‘hij me niet alleen economie leerde, maar ook een stropdas strikken voor als ik een belangrijke zakenman zou worden’ of ‘omdat ze me opbelde toen mijn oma was overleden.’
Na Vissers bijdrage volgde een korte discussie over twee stellingen met experts Remco Vierling (mbo), Johan van Dam (vo) en Tingue Klapwijk (po en voorzitter van Klassewerk). Ze gaven hun visie op het effect van meer technologie in het onderwijs op het lerarentekort, en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

 

V.l.n.r. Kamran Ulla, Remco Vierling, John van Dam en Tingue Klapwijk.

 

Prijsuitreiking
De Opening van het Haags schooljaar wordt telkens afgesloten met de uitreiking van de Haagse Onderwijsprijs. Dit jaar werden twee schoolteams onderscheiden: van De Opperd en de Inspecteur W.P. Blokpoelschool, beide cluster-4-scholen. De jury vond dat de teams ‘erin slagen kwetsbare kinderen voor te bereiden op de wereld buiten en na de school’. Dat werd beloond met een beeldje en voor beide scholen een cheque van 5.000 euro, te besteden aan een professionaliseringsactiviteit.

 

 

Talenten
Twee jonge Haagse muziektalenten schitterden op het podium: de rapper Martin Kid en singer-songwriter Louise de Zeeuw.
Na het officiële programma dronken veel aanwezigen nog gezellig een glaasje, vooruitkijkend naar het nieuwe schooljaar.

Terug naar alle nieuws items

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Klassewerk?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.