Landelijke subsidie voor regionale bestrijding lerarentekort

18 december 2018

Minister Slob heeft een forse hoeveelheid geld beschikbaar gesteld om in regio’s gezamenlijk het lerarentekort te lijf te gaan. De G4-steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) vallen onder een aparte eigen regeling. Voor elk van die steden ligt een miljoen klaar voor primair en voortgezet onderwijs samen.

 

In de grote steden is men al volop aan de slag, Klassewerk in Den Haag is daar een voorbeeld van. Voor de regio’s die nog niet begonnen waren met een gezamenlijke aanpak is er geld voor primair, voortgezet én middelbaar beroepsonderwijs.

 

Inspiratiesessie

De regio’s ‘stellen zichzelf samen’, dat is het idee. Om deze regio’s te inspireren werden tijdens een landelijke middag op 11 december 2018 in DeFabrique (Utrecht) inspiratiesessies verzorgd.

Ook Klassewerk verzorgde een sessie over het thema ‘Samenwerking is het toverwoord’. Per slot van rekening komen de successen van Klassewerk tot stand dankzij de samenwerking tussen besturen en de medewerkers van de besturen, de scholen, de opleidingen, de gemeente, et cetera.

Het lijkt erop dat de Haagse aanpak als schoolvoorbeeld wordt gezien voor het samen aanpakken van de problematiek.

 

Plannen

Voor de aanzienlijke hoeveelheid extra geld worden plannen gemaakt waarvoor de gemeente in de loop van het voorjaar van 2019 subsidie zal aanvragen bij het ministerie. De eerste denk- en brainstormsessies hebben plaatsgevonden, in de klankbordgroep van Klassewerk, aan de bestuurstafel, met de gemeente, en met De Rode Loper.

Aanvullend aan de plannen die al in het jaarplan van 2019 staan, kan nu ook innovatie een belangrijke plek krijgen.

We houden u via deze website op de hoogte.

Terug naar alle nieuws items

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Klassewerk?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.