Meer mensen zo goed mogelijk laten opleiden

Klassewerk zet zich ervoor in dat lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo’s) zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk. Daarom is overleg met de pabo’s in Den Haag en Leiden een van de prioriteiten.

Aandachtspunten van Klassewerk:

  • aanbod van meer specialisaties, bijvoorbeeld het jonge kind of oudere kind, vakspecialisaties, specialisatie voor specifieke werkzaamheden in een basisschool;
  • aanbod van meer vaardigheden, zoals onderzoeks- en signaleringsvaardigheden;
  • een flexibeler opleiding, die recht doet aan verschillen tussen studenten; te denken is aan een drie- of vijfjarige opleiding voor wie snel studeert respectievelijk voor wie meer tijd nodig heeft;
  • flexibeler startmomenten;
  • aanbod van ‘leren op afstand’, door gebruik te maken van digitale mogelijkheden.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Klassewerk?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.