Opleiden: meer mensen zo goed mogelijk laten opleiden

Klassewerk werkt met de pabo’s en de basisscholen samen aan een optimale opleidingsinfrastructuur in Den Haag. Doel van deze samenwerking: lerarenopleidingen sluiten zo goed mogelijk aan bij de praktijk van het werken op basisscholen én bij de eerder verworven competenties van de studenten.

Overzicht opleidingsroutes

Klassewerk biedt geïnteresseerde mensen telkens een duidelijk overzicht van de opleidingsroutes op de drie pabo’s waarmee wordt samengewerkt: Inholland (Den Haag), De Haagse Hogeschool en de Hogeschool Leiden.

Klik op het plaatje hieronder voor het overzicht per juli 2019 (PDF, 3 MB).

N.B. De tekst gaat verder onder het plaatje.

Flexibeler trajecten

Het is ook fijn als pabo’s voor mensen met eerder verworven competenties een passend opleidingstraject aanbieden. Daarom overlegt Klassewerk regelmatig met de coördinatoren van de drie genoemde opleidingen over een flexibeler traject (maatwerktraject).

Stageplaatsen

Met de besturen van de Haagse basisscholen zit Klassewerk om de tafel om te spreken over voldoende stageplaatsen voor studenten aan de pabo’s en goede coaching en begeleiding.

Haagse opleidingsschool

Klassewerk bereidt samen met de besturen en de pabo’s een Haagse opleidingsschool voor. Dat is een voorziening waarin pabo en basisschool samen de opleiding verzorgen van nieuwe leraren. ‘Nieuw’ in de zin van: uit andere doelgroepen, anders opgeleid, en misschien zelfs met een andere bevoegdheid.

Andere initiatieven

  • Een pleidooi voor aanbod op de pabo van meer specialisaties
  • Een pleidooi voor meer onderwijs op de pabo in vaardigheden
  • Flexibeler startmomenten
  • Meer aanbod van digitaal pabo-onderwijs.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Klassewerk?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.