Over ons

Klassewerk is een project van alle Haagse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Den Haag. Het heeft als doel: voldoende goede leerkrachten voor de Haagse basisscholen.

 

Klassewerk vertegenwoordigt circa 180 basisscholen met ruim 14.000 leerlingen en zo’n 4.000 leerkrachten.

Programmamanager

Programmamanager is John Swildens (1954), voormalig leraar Nederlands, adjunct-directeur, directeur, directielid, rector en bestuurder. John was tot september 2016 rector van het Edith Stein College in Den Haag.
Hij maakte ook jarenlang deel uit van De Rode Loper, een platform van 41 scholen voor vo in Den Haag e.o. dat zich ook richt op kwaliteit voor de klas in het Haagse onderwijs.

Projectraad

De klankbordgroep vertegenwoordigt de Haagse besturen voor primair onderwijs bij Klassewerk. De klankbordgroep komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. De leden van deze groep zijn:

 • Mirjam Grool, basisschooldirecteur Dr. J.A. Gerth van Wijkschool, SCOH
 • Wiely Hendricks, voorzitter College van Bestuur De Haagse Scholen
 • Tingue Klapwijk (voorzitter), leerkracht openbare Montessorischool Valkenbos, leraar van het jaar PO 2013
 • Ietsje Luursema, Inholland, namens drie bij Klassewerk betrokken pabo’s
 • Rini van Noort, beleidsmedewerker HRM bij Lucas Onderwijs
 • Sylvia Pronk, directeur a.i. voor De Haagse Scholen

Samenwerkingspartners

 • De leerkrachten en onderwijsondersteuners
 • Ouders van leerlingen
 • Schoolleiders
 • Schoolbestuurders
 • Opleiders aan de pabo’s van  De Haagse Hogeschool, Inholland en de Hogeschool Leiden
 • ROC Mondriaan
 • Stichting Pool West
 • De Rode Loper
 • Decanen van vo-scholen in Den Haag e.o.
 • Ambtenaren van de gemeente Den Haag en van het ministerie van OCW
 • Landelijke politici
 • Pers

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Klassewerk?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.