Mensen zo lang mogelijk met plezier in dienst houden

Werken in het Haagse primair onderwijs moet interessant blijven.
Daarom stimuleert Klassewerk dat:

  • het voor leerkrachten mogelijk is om regelmatig in andere scholen te kijken;
  • ze voldoende kansen krijgen voor mobiliteit, dus overstappen naar andere scholen;
  • er voor hen binnen hun eigen school andere werkzaamheden beschikbaar komen;
  • ze voldoende tijd en gelegenheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen;
  • er fysieke en digitale mogelijkheden komen voor onderlinge ontmoeting en professionele uitwisseling.

Klassewerk streeft naar:

  • een aanbod urban education voor leerkrachten: aandacht voor de grotestads-populatie;
  • een community voor Haagse leerkrachten: een fysiek en digitaal Onderwijsplein;
  • scholing voor schoolleiders;
  • professionalisering voor leerkrachten;
  • overige, zoals bestuurlijk overleg voor de Haagse pabo’s.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Klassewerk?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.